ТОПАЛОВИЋ Мита

ТОПАЛОВИЋ Мита – диригент, хоровођа (Панчево, 27. IX 1849 – Панчево, 18. I 1912). Основну школу и реалку завршио је у Панчеву. У Бечу је студирао технику, а у исто време бавио се музиком и био хоровођа Српског академског друштва „Зора“ (1868). Добивши стипендију Српске православне црквене општине у Панчеву, од 1869. се посветио музичким студијама, најпре у Бечу, а затим у Прагу на Оргуљској школи, коју је завршио 1872. По повратку у Панчево радио је као наставник клавира и виолине, а од 23. XII 1874. као хоровођа Панчевачког црквеног певачког друштва. У исто време је био и наставник певања у Вишој девојачкој гимназији и обе дужности обављао је до краја живота. При Панчевачком певачком друштву Т. је основао и водио Музичку сколу, која се одржала једну деценију. Од 1885. па надаље организовао је, поред других, 22 духовна концерта у Панчеву. Компоновао је световну и духовну музику; био је скоро искључиво вокални композитор, веома плодан, те је оставио око 200 разноврсних композиција: дуете, квартете, дела за мушки, женски и мешовити хор, више соло-песама и смешу народних песама за хармонијум. Био је почасни члан Српске академије наука, а члан ДСНП од 1898. Одликован је Таковским крстом IV степена. За време многих гостовања СНП у Панчеву поучавао је чланове Позоришта певању, „
у сезони 1896-97. управљао је оркестром, а по потреби је и певање пратио на хармонијуму“ (М. Томандл). Музичка активност Т. везана је за његов родни град, где је наступао као организатор музичког живота и заслужни хоровођа, проширујући репертоар и подижући уметнички ниво Панчевачког српског певачког друштва. У Панчеву је 10. IV 1900. свечано обележена 25-огодишњица његовог уметничког рада. Најважније су му композиције: Литургија у два гласа (1884); Песме у два гласа, за ученике народних школа, I и II; соло-песме: О погледај и Путник; мушки квартети: Ој, ви дани, Кад прво сунце, Лаку ноћ и др.; Ветру с Косова, баритон са мушким хором или оркестром; мешовити хорови: Змајевка, химна Ј. Ј. Змају; Лисна горо, химна Б. Радичевићу; Хајте сестре, химна Доловачког певачког друштва; У коло, химна Богословског певачког друштва у Сремским Карловцима; Апотеоза Вуку Ст. Караџићу и др.

ЛИТ: П. Коњовић, † Мита Топаловић, ЛМС, 1912, књ. 285, с. 118-120; М. Томандл, Споменица Панчевачког српског црквеног певачког друштва, 1858-1938, Панчево 1938; В. Р. Ђорђевић, Прилози биографском речнику српских музичара, Бгд 1950; С. Ђурић-Клајн, Историјски развој музичке културе у Србији, Бгд 1971.

Н. П.