ТАТИЋ Анкица

ТАТИЋ Анкица – кројачица и шеф кројачнице (Черевић, 3. X 1905 – Нови Сад, 30. X 1989). Основу школу похађала је у Черевићу и Беочину. Кројачки занат је учила у Сремској Митровици, где је положила и мајсторски испит. У СНП је дошла на позив Јована Коњовића (в) да преради и шије костиме за прву послератну представу Најезда. Г. 1950. постала је шеф кројачке радионице јер је једина имала положен мајсторски испит, а и показала се као способна и креативна у изради костима. Паралелно са радом у СНП, шила је костиме за аматерска позоришта. После одласка из СНП многим глумцима је наставила да шије приватно.

М. Л.