ТАШАНА

ТАШАНА – комад из врањанског живота у 4 чина с певањем. Написао: Борисав Станковић. Музика: Станислав Бинички. Прво извођење 1. VII 1927. у НП у Бгду.

Прво извођење у НП у НСаду 18. IX 1927. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Б. Војиновић; Р. Кранчевићка (Ташана), Стеван Јовановић (Сарош), М. Хаџи-Динић (Хаџи Риста), Д. Спасић (Чорбаџи Младен), Ј. Петровић (Мирон), М. Живановић (Парапута), Д. Матејићка (Стана), М. Васић (Мане). – Изведено 8 пута.

Прво извођење у СНП 28. XI 1928. у Вршцу. – Рд. Стеван Јовановић, дир. Н. Архипова; Д. Марковић (Мирон), Н. Динић (Хаџи Риста), Л. Лазаревић (Хаџи Стојан, Ахмед бег), Ј. Силајџић (Хаџи Ставра, Решид бег), Ј. Харитоновић (Чорбаџи Младен), Стеван Јовановић (Сарош), А. Рашковић (Парапута), С. Савић (Мане), Ђ. Јанковић (Арсеније), С. Душановић (Бекче), С. Хурбан (Братственик), Х. Харитоновићка (Ташана), Љ. Јовановићева (Ката), М. Динићка (Наза Ајша), З. Ћурчићка (Стана), И. Дубравчићева (Магда), Н. Архипова (Први чочек), Љ. Драгићка (Други чочек). – Изведено 3 пута.

БИБЛ: Дела Борисава Станковића, I–VIII, Бгд 1928–1930.

ЛИТ: А-м, Почетак нове позоришне сезоне – „Ташана“, Застава, 18. IX 1927; А-м, „Ташана“, комад из народног живота у 4 чина – премијера, Нови Сад, 1927, бр. 31, с. 6; К. Николић, „Ташана“, комад у 4 чина из врањског живота са певањем од Б. Станковића, Нови Сад, 1927, бр. 35, с. 6.

В. В.