АЈДУК ВЕЉКО

АЈДУК ВЕЉКО – ајдучка драма у 3 чина с певањем. Написао: Јован Драгашевић.  Музика: Петар Димић.

Праизвођење у СНП 17. VIII 1861. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Н. Зорић (Ајдук Вељко), Н. Недељковић (Мула-паша), Љ. Коларовићка (Стана), Д. Коларовић (Свирач), А. Савић (Гуслар), М. Рац (Дервиш), П. Маринковић (Милутин), Л. Поповић, Л. Телечки, Ђ. Вучетић (Сенатори). – Изведено око 27 пута.

Обновљено као премијера у СНП 16. V 1899. у Сремској Митровици. Подела узета са плаката представе одржане 17. X 1899. у Осијеку. – Рд. М. Динић; К. Васиљевић (Ајдук Вељко), С. Бакаловићка (Стана), М. Марковић (Милутин), Л. Поповић (Јанко), Ј. Душановић (Бранко), М. Динић (Мирко, Трећи сенатор), А. Ботић (Недељко, Други сенатор, Први Турчин), Д. Ружић (Први сенатор), М. Стефановић (Четврти сенатор), А. Стојановић (Весник, Други момак), Ђ. Бакаловић (Лаутар, Трећи Турчин), Д. Туцаковићева (Циганче), С. Стефановић (Први момак, Мехмед), xxx (Славко), Д. Спасић (Мула-паша), Ј. Тодосић (Алија), М. Николић (Дервиш), xxx (Други Tурчин). – Изведено 37 пута.

Обновљено као премијера у СНП 15. XI 1909. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; К. Васиљевић (Ајдук Вељко), С. Бакаловићка (Стана), М. Марковић (Милутин), М. Матејић (Јанко), Ј. Антонијевић (Бранко, Миљко), Р. Спиридоновић (Мирко, Четврти сенатор, Први момак), Д. Кранчевић (Недељко, Алија, Трећи Турчин), А. Лукић (Први сенатор), М. Динић (Други сенатор), Ђ. Маџарић (Трећи сенатор, Други Турчин, Гуслар), С. Стефановић (Лаутар, Мехмед, Други момак), Д. Матејићка (Циганче), Д. Спасић (Мула-паша), М. Николић (Дервиш), Б. Савић (Први Турчин), xxx (Слуга у сенату). – Изведено 9 пута.

Обновљено као премијера у СНП 5. VIII 1912. у Меленцима. – Рд. М. Динић, дир. Ф. Вањек; К. Васиљевић (Ајдук Вељко), М. Јосићева (Стана), В. Ивановић (Милутин), М. Матејић (Јанко), Н. Гошић (Бранко), В. Ристић (Мирко, Дервиш), Д. Кранчевић (Недељко), И. Динуловић (Први сенатор, Славко), М. Динић (Други сенатор), В. Виловац (Трећи сенатор, Мехмед), С. Стефановић (Четврти сенатор, Алија, Лаутар, Први момак), Д. Спасић (Мула-паша), Ј. Цвијановић (Први Турчин), ? Летица (Други Турчин, Други момак), Д. Матејићка (Циганче), С. Ђуркић (Гуслар, Мирко), Р. Алмажановић (Слуга у сенату). – Изведено 7 пута.

Прво извођење у НП 27. IV 1919. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 1. XII 1923. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; К. Васиљевић (Хајдук Вељко), В. Ивановић (Јанко), М. Душановић (Милутин), Р. Кранчевићка (Стана), Љ. Стојчевић (Миљко), Л. Лазаревић (Бранко), П. Јовановић (Мирко, Први момак), В. Виловац (Недељко, Први сенатор), Д. Спасић (Мула), Ђ. Кременовић (Мехмед, Трећи момак), М. Живановић (Алија, Други момак), Ј. Силајџић (Ибрахим, Четврти момак), М. Динић (Други сенатор), Д. Дубајић (Трећи сенатор), С. Савић (Четврти сенатор), Ј. Стојчевић (Дервиш), Д. Матејићка (Циганка), Д. Бајић (Слуга у сенату), С. Душановић (Јашар), Г. Миковић (Лаутар). – Изведено 14 пута.

БИБЛ: Ј. Драгашевић, Бој на Неготину или Смрт Ајдук-Вељкова, Земун 1861.

ЛИТ: А-м, У четвртак 17. авг. – „Ајдук Вељко“ од Драгашевића, Србски дневник, 23. VIII 1861; Д. М., Србско народно позориште (из Oсека 5. XII 1861. г.) „Ајдук Вељко“, Даница, 1861, бр. 34, с. 540-541; А-м, Србско народно позориште (Карловци.18. III 1862. г.Хајдук Вељко“), Даница, 1862, бр. 6, с. 99; А-м, Србско народно позориште (из Вел. Бечкерека 1. IV 1862. „Ајдук Вељко“, Даница, 1862, бр. 10, с. 170; А-м, Србско народно позориште. Суботица, 22. IV 1862. г. „Хајдук Вељко“, Даница, 1862, бр. 14, с. 234; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад. 21. V 1862. г. „Ајдук Вељко“, Даница, 1862, бр. 15, с. 251; А-м, Панчево. 12. нов., Србски дневник, 20. XI 1862; А-м, У недељу 20. јан: „Ајдук Вељко“, драма у три радње од Драгашевића, Јавор, 1863, бр. 3, с. 46-47; А-м, Србско народно позориште, Темишвар, 9. VII 1863. „Ајдук Вељко“, Даница, 1863, бр. 37, с. 592; А-м, Србско народно позориште, Сомбор. 24. X 1865. „Ајдук Вељко“, Даница, 1863, бр. 45, с. 719; (Ј) Г(рчић), Хајдук Вељко, Позориште, 1899, бр. 15, с. 104-105; -1, С. Н. П. у Меленцима. Јуначка игра с певањем: „Хајдук Вељко“, Србадија, Вел. Кикинда 1900, бр. 48, с. 4; А-м, Јуначка игра у три чина с певањем: „Хајдук Вељко“, Србадија, Вел. Кикинда 1900, бр. 70, с. 4; А-м, „Хајдук Вељко“, игра у 3 чина, Браник, 1901, бр. 134, с.3; А-м, У недељу 12. марта приказана је поз. игра „Хајдук Вељко“, Слога, Сомбор 1906, бр. 12, с. 3; А-м, У недељу 6. априла дата је игра „Хајдук Вељко“, Слога, Сомбор 1908, бр. 15, с. 10; (Ј) Г(рчић), Ајдук Вељко, Позориште, 1909, бр. 6, с. 22-23; А-м,  „Хајдук Вељко“ од Драгашевића, Браник, 1913, бр. 198, с. 3; А-м, Позориште, Јединство, 30. IV 1919.

В. В.