АЈДУЦИ

АЈДУЦИ – позорје у 5 дејстава. Написао: Јован Стерија Поповић. Музика: Никола Ђурковић. Прво извођење у Театру на Ђумруку у Бгду 5. II 1842.

Прво извођење у СНП 29. VIII 1861. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Ружић (Иван), Н. Зорић (Милета). – Изведено 17 пута.

БИБЛ: Јоан С. Попович, Ајдуци, НСад 1853.

ЛИТ: Д. М., Србско народно позориште (извештај из Осека 27. XI  1861. г. „Ајдуци“), Даница, 1861, бр. 33, с. 526; А-м, Србско народно позориште (Карловци, 15. II 1862. г. „Ајдуци“,  Даница, 1862, бр. 5, с. 82; А-м, Србско народно позориште. Суботица. 15. IV 1862. г. „Ајдуци“, Даница, 1862, бр. 12, с. 201; А-м, Србско народно позориште. Суботица. 6. V 1862. г.,  Даница, 1862, бр. 14, с. 215; А-м, Упонедељак. 6. авг..: „Ајдуци“, позната драма нашег Ј. С. Поповића, Србски дневник, 8. VIII 1862; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад. 10. II 1863. „Ајдуци“, Даница, 1863, бр. 8, с. 126; А-м, У недељу. 10. фебр. „Ајдуци“ од  Ј. С. Поповића, Србски дневник, 13. II 1863; А-м,  Србско народно позориште. Кикинда. 5. IX  1863. „Ајдуци“, Даница, 1863, бр. 39, с. 622.

В. В.