АЈША

АЈША – слика из босанског живота у 3 чина с певањем. Написао: Светозар Ћоровић. Музика: Петар Ј. Крстић. Прво извођење 9. X 1907. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 16. XII 1922. у Старом Бечеју. Подела узета са плаката представе одржане 28. XI 1923. у Великој Кикинди. – Рд. Р. Павићевић; М. Аћимовић (Ахмед-бег), М. Јелић (Рашид-бег), П. Матић (Ибрахим-бег), К. Рајчевићка (Ајша), А. Аћимовићка (Хатиџа), Д. Павићевићка (Неџиба), В. Јелићка (Фатима), М. Станисављевићка (Хајкуна),  М. Петровићка (Вехиба), ? Поповићева (Марина), З. Петровићка (Златија), М. Вукомановићка (Зулејка). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: В., Српско народно позориште, Ново време, 1922, бр. 52, с. 2.

В. В.