ШТАМПАРИЈА СНП.

ШТАМПАРИЈА СНП. – Основана је (као Штампарски погон СНП) 1. III 1961. уз помоћ искусног штампара новосадског Новинско-издавачког предузећа „Дневник“ Филипа Јосића (в), који ју је као директор водио до пензионисања, 15. IX 1967. Од 1. III 1968. директор је био Милан Попов (в). Ш. је удовољавала свим потребама СНП из области штампања: у њој су штампани плакати, програмске књижице, улазнице, позивнице, леци, часопис „Позориште“, позоришне књиге чији је издавач било СНП… Пошто је имала књиговезницу, административни документи (правилници, записници, уредбе, објаве) су редовно коричени а похабане књиге Библиотеке СНП су стручно рестауриране. Такође је све службе снабдевала папирним и картонским прибором за разне каталоге и картотеке, те фасциклама и регистраторима. Била је легално овлашћена да ради и за „трећа лица“, а пошто је била у саставу СНП, као таква је подлегала другачијем пореском систему и по ценама које је нудила била је недостижно повољна у односу на све друге градске штампарије. Имала је, дакле, сваке г. изузетно висок приход па је по завршном рачуну увек претицало новца, који је усмераван у све друге области делатности СНП. Када је Попов 10. XII 1986. пензионисан, надлежне власти су из неких разлога, са домаћинског гледишта потпуно неоснованих и неразумних, одлучиле да је одвоје од СНП (30. VI 1987). Од 1. VII 1987. в. д. директора самосталне Ш. под именом „Талија“ био је Боривоје Илић (в). Пред огромном конкуренцијом и под тржишним условима она је надаље неуспешно пословала. У Ш. су били запослени (код чланова који су у њој остали и у новом статусу не наводимо завршетак радног стажа):

Никола АНТОНИЋ, ручни словослагач (Нови Сад, 7. V 1932 – Сремска Каменица, 24. IX 1983), графичка школа, у СНП од 10. IV 1972. до 24. IX 1983.

Мирко БАЈТ, типомашиниста (Нови Кнежевац, 12. IX 1967 -), графичко-техничка школа, у СНП од 4. VIII 1986.

Мирко БОСНИЋ, возач (Београд, 26. XI 1941 -), основна школа, у СНП од 9. XII 1974. до 31. V 1978.

Евица БРИКЕР, улагачица (Велики Растовац, Осијек, 7. XII 1921 -), основна школа, у СНП од 1. XI 1962. до 15. VII 1976.

Младен БУРГИЈАШЕВ, типомашиниста (Бечеј, 13. II 1953 -), школа за кв-раднике, у СНП од 31. VII 1979. до 10. XI 1986.

Милан ВАЈАГИЋ, теренски комерцијалиста (Темерин, 21. XI 1928 -), основна школа, у СНП од 1. I 1982. до 28. VII 1983.

Немања ВАСИЉЕВИЋ, ручни словослагач (Нови Сад, 25. IV 1951 -), школа за кв-раднике, графички смер, у СНП од 21. XII 1972. до 31. XII 1985.

Михал ВИДА, типпомашиниста (Кулпин, Бачки Петровац, 20. IX 1954 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. I 1979.

Драгица ВОКИЋ, књиговезац (Крунари, Сански Мост, БиХ, 2. VI 1962 -), средња графичка школа, у СНП од 17. I 1983. до 8. VII 1983.

Ђорђе ВРАЧАРИЋ, типомашиниста (Бечеј, 9. XII 1947 -), школа ученика у привреди, у СНП од 21. XII 1972. до 28. II 1974.

Иван ГАВРИЋ, графичар (Бечеј, 6. VII 1918 – ?), графичка школа и мајсторски испит, у СНП од 8. VIII 1970. до 7. IX 1973.

Илија ДАКИЋ, ручни словослагач (Шибеник, 25. V 1935 – ?), графичка школа, у СНП од 1. XII 1974.

Бранка ДОНДУР, ручни словослагач (Темерин, 26. VII 1956 -), школа за кв-раднике, у СНП од 20. II 1986.

Јован ДРАГИНЧИЋ, типомашиниста (Панчево, 4. VIII 1951 -), основна школа и школа за графичке раднике, у СНП од 22. I 1973.

Иштван ЕРДЕШ, књиговезац (Бечеј, 22. XII 1925 -), школа за вкв-раднике, у СНП од 22. XI 1970. до 30. IV 1981.

Зоран ЖИВАНЧЕВ, ручни словослагач (Тител, 7. XI 1965 -), школа за кв-раднике, у СНП од 22. X 1985.

Мирјана ЖИВКОВИЋ, књиговезачка радница и спремачица (Поточани, Бања Лука, БиХ, 26. X 1944 -), основна школа, у СНП од 1. IX 1975.

Јосип ЗДЕЊАК, књиговезац (Нови Сад, 12. III 1936 -), занатска школа, у СНП од 1. II 1969. до 13. XI 1970.

Самуел ЗИМА, машински словослагач (Кулпин, 24. XII 1954 -), школа за кв-раднике, у СНП од 21. VII 1983.

Владимир ЗРНИЋ, ручни словослагач (Бечеј, 30. VI 1912 -), занатска школа, у СНП од 19. VIII 1970. до 31. XII 1972.

Олга ИЛИЋ, књиговезац (Штимље, Србија, 24. VI 1947 -), основна школа, у СНП од 1. VIII 1980.

Цветко ИЛИЋ, ручни словослагач (Витојевци, Рума, 30. XI 1933 -), занатска школа, у СНП од 15. XII 1965. до 3. VI 1974.

Жарко ЈОВЧИЋ, штампарски радник (Гардиновци, 12. XI 1950 -), основна школа, у СНП од 8. X 1976.

Мирослав ЈОЈКИЋ, помоћни радник у књиговезници (Турија, Србобран, 25. IV 1946 -), средња аутомеханичарска школа, у СНП од 1. IV 1980. до 24. V 1983.

Филип ЈОСИЋ (в)

Аница ЈУРАС, обрачунски службеник (Нови Сад, 7. VIII 1949 -), средња економска школа, у СНП од 1. VI 1972. до 14. II 1986.

Војислав ЈУРИШИЋ, ручни словослагач (Нови Сад, 30. XII 1962 -), средња графичка школа, у СНП од 20. I 1984. до 10. VIII 1985.

Анђелка КЕНДИЈА, улагачица (Титово Ужице, 1932 -), основна школа, у СНП од 7. IV 1965. до 31. XII 1965.

Радован КИЖЕВСКИ, типомашинист (Светорађа, Кичево, Македонија, 2. I 1954 -), школа за кв-раднике, у СНП од 19. VIII 1978. до 20. III 1979.

Андраш КИЗУР, машински словослагач (Београд, 3. VII 1941 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. VIII 1965. до 5. IV 1969.

Славица КОВАЧЕВ, спремачица (Земун, 26. V 1953 -), основна школа, у СНП од 15. VI 1977.

Родољуб КУРАНДИЋ, графичар (Рашка, Србија, 25. IX 1939 -), занатска школа, у СНП од 1. X 1962. до 10. I 1965.

Јулка ЛАЛИЋ, обрачунски службеник (Дренов Кланац, Хрватска, 20. X 1931 -), средња економска школа, у СНП од 1. IX 1965.

Горица ЛЕПОЈЕВ-ГРУЈИН, улагачица (Ковиљ, 28. VIII 1946 -), основна школа, у СНП од 4. III 1965.

Јелена МИЛОШЕВ, улагачица (Нови Сад, 1934 -), у СНП хонорарно од 21. VII 1965. до 15. VIII 1965.

Јован МИХАЈЛОВИЋ, машински словослагач (Чуруг, 27. VII 1935 -), у СНП од 1. III 1979. до 6. VIII 1984.

Ондреј МИШТЕЦ, ручни словослагач (Бачки Петровац, 28. I 1968 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VII 1983.

Слободанка НИКОЛИН, књиговезац (Нови Сад, 19. X 1960 -), школа ученика у привреди, у СНП од 22. V 1980. до 21. VII 1980.

Јованка ПАВИЋЕВИЋ, самостални референт за продају графичких услуга (Београд, 2. III 1961 -), средња економска школа, у СНП од 1. XI 1980.

Зоран ПАВКОВ, машиниста за високу штампу (Нови Сад, 10. II 1962 -), средња графичка школа, у СНП од 15. VIII 1981. до 11. I 1983. иод 12. XII 1983.

Ђорђе ПАНТЕЛИЋ (в)

Марта ПИШПЕК, ручни књиговезац (Нови Сад, 30. III 1953 -), школа за кв-раднике, у СНП од 2. X 1972.

Шандор ПИШПЕК, машински словослагач (Сомбор, 24. VI 1923 -), грађанска школа и занатска школа, у СНП од 16. V 1969. до 11. II 1978.

Милан ПОПОВ (в)

Стеван РАДОВАНОВ, типомашинист (Врбас, 23. I 1940 -), школа ученика у привреди, у СНП од 16. II 1965. до 6. VII 1972.

Борислав РАДОВИЋ, машински словослагач (Ковиљ, 29. VI 1841 – Нови Сад, 12. I 1979), основна школа, у СНП од 1. IX 1975. до 12. I 1979.

Војислав РАДОВИЋ, ручни словослагач (Ковиљ, 15. XI 1938 -), графичка школа, у СНП од 31. VII 1979. до 31. V 1983.

Зора САВИН, књиговезац (Нови Бечеј, 22. VII 1964 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. X 1985.

Аранка СЕКЕРЕШ, улагачица (Суботица, 18. II 1958 -), основна школа, у СНП од 1. X 1977. до 25. I 1978.

Владимир СПАСИЋ, графички радник, у СНП хонорарно од 1. X 1952. до 31. VIII 1953.

Бранко СРЂАНОВ, ручни словослагач (Нови Сад, 22. VII 1954 -), школа за кв-раднике, у СНП од 1. VIII 1973. до 11. IX 1974.

Вера СРЂАНОВ, улагачица (Ђурђево, 15. X 1931 -), основна школа, у СНП од 14. X 1969. до 31. V 1984.

Слободан СТОЈИЉКОВИЋ, ливац слова (Ниш, 13. I 1952 -), основна школа, у СНП од 16. XII 1974.

Влатко ТОМИЋ, ручни словослагач (Вуковар, 5. II 1959 -), школа ученика у привреди, у СНП од 12. V 1980. до 11. IX 1980.

Милка ТОТ, књиговезац (Лушци, Сански Мост, 15. VIII 1937 -), основна школа, у СНП од 1. VI 1972. до 1. VI 1985.

Павел ТРАБАК, в. д. директора ООУР-а (?, 28. XI 1936 -), виша школа за вкв-раднике, у СНП од 12. IX 1985.

Љубомир ТРКУЉА, референт за продају графичких услуга (Птуј, Словенија, 28. VII 1957 -), гимназија, у СНП од 1. XI 1981.

Славко ХРСТО, помоћни радник у књиговезници (Прилука, Ливно, БиХ, 5. II 1934 -), основна школа, у СНП од 1. II 1968. до 15. VII 1983.

Ференц ЧАЊИ, типомашиниста (Бечеј, 28. III 1943 -), школа за кв-раднике, у СНП од 15. IV 1970. до 8. VI 1984.

Владислав ЧЕТОЈЕВИЋ, књиговезац-секач (Беочин, 29. XI 1956 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VII 1983.

Јоаким ЧИЗМАР, ручни словослагач (Руски Крстур, 15. XI 1954 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VII 1983. до 9. IX 1983.

Ласло ШЕЛБ, машински словослагач (Нови Сад, 30. I 1942 -), школа ученика у привреди, у СНП од 1. VII 1970. до 17. VIII 1975.

Р. Б.