ШТАТКИЋ Мирослав

ШТАТКИЋ Мирослав – корепетитор Балета, композитор (Призрен, 11. X 1951 – ). Средњу музичку школу завршио је у родном граду. На Факултету музичке уметности, на Одсеку за композицију (у класи проф. Енрика Јосифа), у Бгду дипломирао је 1977, а магистрирао 1982. Као стипендиста немачке владе усавршавао се на Високој школи за уметност у Берлину, код проф. Исанга Јуна. Био је запослен најпре у Основној школи „Моша Пијаде“ у Врднику од 1. IX 1977. до 31. I 1978, па у СНП као корепетитор Балета од 1. II 1978. до 30. IX 1979, када је прешао на новосадску Академију уметности, где је од асистента, доцента и ванредног професора стигао до статуса редовног професора; од 2001. до 2005. био је ангажован на Музичкој академији на Цетињу (као шеф Катедре за стручно-теоријске предмете и продекан), а од 1905. је поново на Академији у НСаду, где предаје неколико предмета на Одсеку за композицију и где је био шеф Катедре за композицију и дириговање. Активан је у многим стручним асоцијацијама: био је председник Савеза музичких педагога Војводине, Савеза аматера Војводине и Удружења композитора Војводине, те члан УО СОКОЈ и Савета новосадске Академије уметности. Поред више награда Удружења композитора Србије и Војводине, 1998. је добио Октобарску награду града НСада, а 2015. награду за животно дело Удружења универзитетских наставника и научника Војводине. Од 2016. је на челу покрајинског Секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама. Аутор је великог броја симфонијских, камерних и сценских дела, међу њима и оперā Бој на Косову и Ленка и балета Орион, који је у СНП изведен 1988, а приредио је и музику за драмске представе СНП Мачка на усијаном лименом крову (1998) и Сабирни центар (1999).

Ј. М.