ШТАЈН Лео (Leo Stein)

ШТАЈН Лео (Leo Stein) – аустријски либретист (Лемберг, данашњи Лавов, Пољска, 23. III 1861 – Беч, 28. VII 1921). Право име му је било Лео Розенштајн (Leo Rosenstein). Завршио је студије права у Бечу, али је код њега убрзо превладало занимање за оперету. Био је један од оснивача и утемељивача удружења аустријских композитора, музичких аутора и издавача (АКМ). Написао је око тридесет оперетских либрета, између осталих: Веселу удовицу (Die lustige Witwe, 1905) Ф. Лехара (са Виктором Леоном; у СНП 1966), Пољачку крв (Polenblut, 1913) Оскара Недбала (у НП у НСаду 1925) и Плаву мазурку (Die blaue Mazurr, 1920) Ф. Лехара (са Белом Јенбахом; у новосадском НП 1924).

В. В.