ШАРЕНА ЛОПТА (Pisana žoga)

ШАРЕНА ЛОПТА (Pisana žoga) – сценска композиција састављена од седам слика и пролога који се наставља у епилогу. Написао: Игор Торкар. Прво извођење у Прешерновом гледалишчу у Крању, 13. V 1955.

Прво извођење у СНП 8. I 1956. у НСаду. – Рд. Б. Ханауска, к. г., сц. С. Максимовић, к. С. Јатић, музички сарадник Д. Стулар; С. Шалајић (Санди), Б. Душановић (Галина), Б. Бошковић (Лоуренц), Д. Колесар (Цене), В. Матић (Мушки глас). – Изведено 19 пута, глед. 4012.

БИБЛ: И. Торкар, Шарена лопта, драма, Бгд 1959; И. Торкар, Шарена лопта, сценска композиција у бојама итд. (с прологом и епилогом и седам слика), ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 662.

ЛИТ: М. Милошевић, Торкарова „Шарена лопта“, Дневник, 8. I 1956; В. Дубравчић, Охрабрење за даље, Дневник, 15. I 1956; Ј. Максимовић, Прочишћен и поетизован Торкаров текст, Новосадски дневник, 18. I 1956; О. Н(оваковић), Сновиђење једне генерације, НС, 1956, бр. 108-109, с. 5; Д. Поповић, Игор Торкар: „Шарена лопта“, ЛМС, 1956, књ. 377, с. 136-139.

М. Р.