ШАРАН

ШАРАН – шаљива игра у 1 чину. Написао: Јован Јовановић Змај.

Праизвођење у СНП 20. VII 1864. у Сремској Митровици. – Л. Телечки (Панта Динарић), М. Рашићка (Ана), Т. Марковић (Станко), Д. Данкулова (Савка), К. Хаџић (Кнез футошки). – Изведено 28 пута.

Премијера у СНП 30. IX 1867. у Бгду. – Л. Телечки (Панта Динарић), М. Рашићка (Ана), Н. Недељковић, Д. Коларовић (Станко), А. Мишковићева (Савка), К. Хаџић (Футошки кнез), М. Бошњаковић (Први сељак), А. Савић (Други сељак), Ђ. Пелеш (Трећи сељак), Н. Рашић (Четврти сељак), М. Станишић (Пети сељак). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 17. II 1868. у Панчеву. – Л. Телечки (Панта Динарић), М. Рашићка (Ана), Н. Недељковић (Станко), Ј. Маринковићка (Савка), К. Хаџић (Футошки кнез), М. Бошњаковић (Први сељак), М. Суботић (Други сељак), xxx (Трећи сељак), Н. Рашић (Четврти сељак), М. Станишић (Пети сељак). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 22. II 1872. у НСаду (са једночинкама Лудница и Први састанак). – Ђ. Соколовић (Панта Динарић), Ј. Поповићева (Ана), М. Станчић (Станко), Л. Хаџићева (Савка), К. Хаџић (Футошки кнез), Г. Пешић (Први сељак), Ј. Бунић (Други сељак), А. Лукић (Трећи сељак), Живковић (Четврти сељак), Ђ. Лесковић (Пети сељак). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 5. VIII 1872. у Винковцима (са двочиним комадом Цар Петар Велики као лађар). – Л. Телечки (Панта Динарић), Ј. Поповићева (Ана), Н. Недељковић (Станко), Л. Хаџићева (Савка), К. Хаџић (Футошки кнез), Ђ. Соколовић (Први сељак), Ј. Бунић (Други сељак), Г. Пешић (Трећи сељак), А. Лукић (Четврти сељак), П. Степић (Пети сељак). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 15. VIII 1873. у Вршцу. – Ђ. Соколовић (Панта Динарић), Ј. Поповићева (Ана), Ј. Божовић (Станко), Љ. Зорићева (Савка), Љ. Петровић (Футошки кнез), Г. Пешић (Први сељак), В. Марковић (Други сељак), А. Лукић (Трећи сељак), П. Степић (Четврти сељак). – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 20. X 1874. у Сремској Митровици (са Прологом управника А. Хаџића и једночинком Пркос). – Ђ. Соколовић (Панта Динарић), Ј. Поповићева (Ана), Ј. Божовић (Станко), Љ. Зорићева (Савка), Д. Вујић (Футошки кнез), А. Лукић (Први сељак), П. Добриновић (Други сељак), Ј. Бунић (Трећи сељак). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 16. IX 1875. у Чакову. – Д. Вујић (Панта Динарић), Ј. Поповићева (Ана), Ј. Божовић (Станко), Љ. Зорићева (Савка), В. Марковић (Футошки кнез), Ј. Бунић (Први сељак), П. Добриновић (Други сељак), А. Лукић (Трећи сељак). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 22. XII 1909. у НСаду (са једночинкама Пркос и Доктор Робин). Музика: Исидор Бајић. – Рд. М. Хаџи-Динић; П. Добриновић (Панта Динарић), М. Тодосићка (Ана), Д. Кранчевић (Станко), Д. Матејићка (Савка), М. Николић (Кнез футошки). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 20. III 1921. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Д. Спасић; П. Добриновић (Панта Динарић), М. Тодосићка (Ана), М. Душановић (Станко), М. Оливијери (Савка), В. Виловац (Кнез футошки), С. Савић (Први комшија), М. Живановић (Други комшија), Д. Кременовић (Један сељак). – Изведено 3 пута (трећи пут 7. XII 1923. у оквиру прославе 90-огодишњице Змајевог рођења уз програм: позоришне слике Чика Јова међу децом и Три ајдука у режији Жарка Васиљевића, који је и рецитовао „Песму о песми“; предавање наставнице Катице Михајловић „О утицају Змајевог песништва на дете“; музички програм – „Одакле си, ево ме опет“ у извођењу женског хора ученица IV разреда основних школа и „Смеса Змајевих песама“ у извођењу Тамбурашког оркестра новосадске Трговачке академије).

Премијера у СНП 25. XI 1929. у Старом Бечеју. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Јован Јовановић Змај, Шаран, НСад 1872.

ЛИТ: А-м, 28. децембра „Шаран“ од Ј. Јовановића, Србобран, НСад, 30. XII 1864; А-м, Србско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 3, с. 69; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 28, с. 688; А., Гостовање Српског народног позоришта у Београду, Србија, Бгд, 17. X 1867; Л., Српско народно позориште, Матица, 1870, бр. 2, с. 45-46; А-м, Прослава седамдесетогодишњице Змај-Јована, Народна обрана, Осијек, 14. XII 1903; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Шаран“, шаљива игра у 1 чину од Змаја Јована Јовановића, Браник, 1908, бр. 10, с. 3; В., Јуче смо гледали три кратке познате шале: „Пркос“, „Доктор Робин“ и Змајев „Шаран“, Застава, 23. XII 1909; А-м, Шаран, Ново позориште, НСад, 1900, бр. 34, с. 135; А-м, Четрдесетогодишњица Марте Тодосићке, Јединство, 5. III 1921; А-м, Прослава деведесетогодишњице рођења Змаја Јована Јовановића, Јединство, 30. IX 1923.

В. В.