ШАНДЕЗОН Леопол (Leopold Chandezon)

ШАНДЕЗОН Леопол (Leopold Chandezon) – француски драмски писац (?, 1788 – Париз, 17. VII 1846). Потписивао се углавном: Леопол М. Аутор је мноштва позоришних дела, сам или у коауторству, међу којима су најпознатија два написана у сарадњи са М. М. Кувелијером (M. M. Couvelier): Сидонија или Породица Мајндорф (Sydonie ou la famille de Meindorff, Париз 1821) и Мазепа или Татарски коњ (Mazeppa ou le cheval tartare, Париз 1825), те самостално написан комад Слон сијамског краља (L’Eléphant du roi de Siam), из чије је представе једна сцена штампана на поштанској маркици 1861. Са Ж.-Б. Дибоа и Ж.-Б.-Е. Кантираном де Боаријем написао је 1814. историјску мелодраму Анри IV или Заузеће Париза (Henri IV ou la prise de Paris), која је 1928. у СНП изведена под насловом Хенрик II.

В. В.