ШАНЦЕР Рудолф (Rudolf Schanzer)

ШАНЦЕР Рудолф (Rudolf Schanzer) – заједно са Ернестом Велишем написао је либрето за оперету Мадам Помпадур Леа Фала, која је у НП у НСаду изведена 1925, а у СНП 1971.