БОАРОВ Миланка

БОАРОВ Миланка – секретар Драме (Параге, Бачка, 26. XI 1924 – Нови Сад, 15. II 1998). Основну школу, гимназију и Вишу педагошку школу завршила је у НСаду. Учесник је НОБ као члан СКОЈ-а и УСАОЈ-а (од новембра 1943. је руководилац једне групе ове организације). У првим послератним годинама делује у организацијама СКОЈ-а и КП. Од 1948. до 1951. врши разне дужности у Повереништву за просвету и културу Војводине. Била је, између осталог, и референт за позоришта. Од 31. VIII 1951. до 1. XI 1957. Б. је секретар Драме СНП, обављајући уз то и део послова драматурга. Била јој је поверена и брига око прикупљања и сређивања документације о представама Драме, Опере и Балета СНП. За Споменицу СНП-а 1861-1961 обрадила је прилоге о репертоару, гостовањима и броју посетилаца СНП од 1945. до 1960. Све своје дужности у СНП обављала је са разумевањем и тактом, веома савесно и пожртвовано. Од 1957. до 1959. запослена је у Заводу за унапређење наставе АП Војводине, а потом, до 1. IX 1977, када је пензионисана, наставник је Огледне основне школе „Ђорђе Натошевић“ у НСаду. Деловала је и као одборник Општине града НСада и одборник Среског одбора новосадског среза. Одликована је Орденом заслуга за народ (1962) и Орденом братства и јединства.

В. П.