БОАРИ Ежен Кантиран де (Jean-Bernard-Eugène Cantiran de Boirie)

БОАРИ Ежен Кантиран де (Jean-Bernard-Eugène Cantiran de Boirie) – француски драмски писац (Париз, 22. X 1783 – Париз, 14. XII 1837). Отац му је био власник једног париског позоришта, па је и син на тим даскама приказао своје прве радове. Од 1807. до 1814. био је управник „Одеона“, а касније Позоришта „Порт-сен-Мартен“. Написао је четрдесетак комада, углавном мелодрама. Адаптирао је романе Валтера Скота за париске позорнице. На сцени СНП је 1871. извођен његов комад Цар Петар Велики као лађар, који је написао у сарадњи са Жозефом Мелвилом  и Жаном Тусеном Мерлом. Међутим, међу делима сва ова три писца није могуће наћи комад са одговарајућим насловом. Једино водвиљ Le Bourgmestre de Sardam, ou le Prince charpentier (1825) има неких додирних тачака са нашим насловом. (Библиографска белешка: Гавриловић у своме Француском репертоару…, Српско народно позориште у Новом Саду: Споменица 1861-1961, НСад 1961, с. 162, наводи као наслов оригинала L´Incognito. У каталогу Париске националне библиотеке, међутим, немогуће је међу  делима сва три поменута писца наћи комад са тим насловом. У Каталогу се, додуше, наводе још два дела која су ова три писца заједно сачинили – Le Duel et le baptême и Onze heures du soir, али ни једно ни друго, бар по насловима, не сугеришу могућност да је из њих могао настати Цар Петар…). Са Леополом Шандезоном и Ж. Б. Дибоаом написао је 1814, историјску мелодраму Анри IV или Заузеће Париза (Henri IV ou la prise de Paris), која је 1928. у СНП изведена под насловом Хенрик II.

С. А. Ј.