БЛУМЕНТАЛ Оскар (Oskar Blumenthal)

БЛУМЕНТАЛ Оскар (Oskar Blumenthal) – немачки писац лаких комедија и епиграматичар (Берлин, 13. III 1852 – Берлин, 24. IV 1917). У родном граду и у Лајпцигу студирао је филозофију и већ као студент у листу „Neues Blatt“ дао је известан број литерарних прилога. Редиговао је „Deutsche Dichterhalle“ (Лајпциг, 1873-1974). Пошто је докторирао, преселио се у Дрезден, где је покренуо „Neue Monatshefte für Dichtkunst und Kritik“; у Берлину је водио редакцију фељтона у листу „Berliner Tagblatt“ (1875-1887).У Берлину је 1888. основао Lessing-Theater, а само годину дана водио је Berliner-Theater (1894). Светски успех постигла је његова комедија In weißen rößl (1898). У СНП су изведени његови комади: Ђаволове стене (Der Teufelsfelsen, 1881) 11. IV 1891, у преводу Милована Ђ. Глишића; Кад човек стари (Wann wir altern, 1903), 18. XII 1907, превео др Ђура Трифковић; Код белог коња (Im weißen Rößl, 1898) 16. X 1904. у Великој Кикинди, у преводу М. К. Савићевића; Златан петао – 29. V 1929. у Великом Бечкереку. Последња два написао је са Г. Каделбургом (в).

С. К. К.