БЛУМ Роберт (Robert Blum)

БЛУМ Роберт (Robert Blum) – немачки публициста, политичар, песник, књижар и издавач (Келн, 10. XI 1807 – Беч, 9. XI 1848). У родном граду је изучио златарски и ливачки занат; затим је радио у фабрици лампи као рачуновођа. Г. 1830. запослио се у позоришту као секретар и благајник; од 1831. је у истом својству био у лајпцишком позоришту. У међувремену се самостално образовао, писао драме и прилоге за позоришне часописе; учествовао је у прављењу Театарског лексикона у 7 свезака (Алтенбург и Лајпциг, 1839-1842). Г. 1847. напустио је позориште и отворио књижару. Све више се бавио политиком: левичар, изванредан говорник – истицао се патетичним и потресним говорима; 1848. учествовао је у јуришу на Беч, па је ухапшен у једној гостионици; иако се позивао на свој посланички имунитет, 8. XI је изведен пред војни суд и одмах сутрадан стрељан, што је жалосно и са горчином одјекнуло у Лајпцигу. Између осталог, написао је либрето за музичку комедију Ја те варам јер те волим (муз. Р. Ервин), која је у СНП изведена 1931.

В. В.