БЛУМ Фридрих (Friedrich Blum)

БЛУМ Фридрих (Friedrich Blum) – аустријски позоришни радник који је средином и другом половином XIX века деловао као глумац и управник немачких позоришта на територијама које су некад припадале Хабзбуршкој монархији, а данас су у Пољској, Чехословачкој и Совјетском Савезу. Од 1856. до 1858. био је на челу немачког позоришта у Оломуцу; играо је и режирао у Кракову, Билицу, Тарнову, Лавову итд. Изгледа да није имао много среће у вођењу позоришних дружина јер су глумци одбијали да сарађују с њиме. Недатирано, без ознаке г., објавио је Der Verschwender, драму у стилу бајке, и историјско-романтичну бајку Wäringer. Но, Б. је својевремено био више познат као адаптатор француских ведрих комада и либрета који су средином XIX века, и посебно четрдесетих година, много извођени на немачким сценама. Комад приказан код нас има малу предисторију и прошао је кроз извесне мене: Доницети (в) пише оперу La figlia del reggimento (Кћи пука), чији либрето на француском језику обрађује Жан Бајар (в) под насловом Fille du régiment (1840), а Б. даје немачку верзију ове шаљиве игре. Даљу мену претрпео је комад и у нашем преводу са Б. текста. У СНП је ово дело изведено под насловом Марија, кћи пуковније (Regimentstochter) 6. I 1888, у преводу Спире Димитровића-Котаранина.

С. К. К.