БИНИЧКИ Александар

БИНИЧКИ Александар – глумац, певач (тенор-буфо), редитељ (Београд, 16. V 1885 – Загреб, 7. VIII 1963). Позоришну каријеру започео је као драмски глумац 1903. у Бгду. Музичке студије завршава на конзерваторију у Минхену (1904-1908). Приватно је учио режију код Јоце Савића. Делује у Риги (1908), Колмару (1909), оперској трупи Жарка Савића у НСаду. Члан загребачке Опере постаје 1911, а касније је директор Оперете. Наступао је много пута у опери, оперети, балету и драми. Изузетно се истакао у буфо улогама. На подручју оперете је незаменљив. На основу искустава стечених у иностранству успешно се бавио режијом. У оперети је режирао готово читав репертоар између два рата. Превео је и локализовао велик број комедија. Као члан ХНК пензионисан је 1951. Превео је либрето Ж. Бера и Л. Вернеја оперете Моја сестра и ја (музика Р. Бенацки), која је у СНП изведена 1964. Преводилац је либрета А. Гринвалда и Ф. Ленера оперете Бал у савоју (музика П. Абрахам), изведене у СНП 1970. Заједно са А. Грундом превео је либрето оперете Орлов (музика Б. Гранихштетен), која је у СНП премијерно изведена 1926.

ЛИТ: С. Батушић, Александар Бинички, Театер, 1929, с. 4-9; В. Јурковић, Јубилеј г. А.Биничког, Слободна трибуна, 1929, 801, с. 4.

В. Кч.