БЕОГРАД НЕКАД И САД

БЕОГРАД НЕКАД И САД – слика из живота у 2 чина. Написао: Јован Стерија Поповић. Прво извођење 13. VII 1858. у Омладинском позоришту у Бгду.

Прво извођење у СНП 16. VIII 1861. у НСаду. Архива  СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Т. Марковић (Стана), А. Савић (Вучко), Д. Поповићева (Љуба), М. Грунчићева (Пијада). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП 10. VIII 1926. у НСаду. Архива  СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: – рд. Ј. Гец; Д. Матејићка (Баба Станија), М. Грујићева (Јелка), Феменова (Пијада), С. Јовановић, Т. Хаџић, Л. Лазаревић, Љ. Стојчевић. – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 24. V 1927. у Великом Бечкереку. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: М. Марковићка (Љуба), Љ. Вукомановић, В. Јелићка, С. Никачевић, Ђ. Козомара, С. Савић. – Изведено 26 пута.

БИБЛ: Јоан С. Попович, Београд некад и сад, НСад 1853.

ЛИТ: А-м, У среду, 16. авг.   „Београд некад и сад“ од Ј. С. Поповића, Србски дневник, 23. VIII 1861; О. С(уботи)ћ, „Београд некад и сад“ (Премијера 10. VIII), Застава, 13. VIII 1926;  А-м, Beográd régén és most, Torontal, Велики Бечкерек, 25. V 1927.

В. В.