БЕОГРАД НЕКАД И САД

БЕОГРАД НЕКАД И САД – весела игра у 2 дела с прологом. Написао: Бранислав Нушић. Прво извођење у НП у Бгду, 11. V 1933.

Прво извођење у НП Бгд, Секција за Дб, 11. X 1934. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Прво извођење у ДНП 26. V 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Р. Гојкић (Пролог – Јован Стерија Поповић; Господин Тоша), Н. Митић (Станојло), А. Мајценовићка (Перса), Љ. Иличић (Никола), Т. Јеремићка (Милица), М. Петровићева (Зорица), К. Игњатовићка (Буба), М. Мирковић (Миле), М. Јелић (Јоца), М. Милићевић (Јоцин син), М. Миљковићева (Госпођа Поповић), С. Савић (Господин Поповић), М. Јаснић (Дуле), З. Деспотовићева (Маникирка), М. Козомара (Собарица), В. Милин (Новинар), М. Николић (Фото-репортер), Р. Шобота (Први господин с корза), В. Милојевић (Други господин с корза), Б. Марковић (Трећи господин с корза). – Изведено 14 пута.

В. В.