БЕОГРАДАЦ Јован

БЕОГРАДАЦ Јован – деловођа ДСНП (Тител, 26. III 1812 – Нови Сад, 10. IV 1889). Његов отац, Јосиф, био је граничарски официр, а мати му се звала Анастасија. Основну школу и Нижу реалку завршио је у Тителу, кадетску школу у Оломуцу и од 1833. службовао као аустријски официр у гарнизонима многих места. Као капетан је по молби пензионисан и од 1858. живи у НСаду радећи на проналаску perpetuum mobile-а, за који му је чак и Ј. Ј. Змај путем „Јавора“ (1862) скупљао добровољне прилоге. Од 13. VI 1862. до октобра 1867. био је деловођа ДСНП, а у међувремену је од 22. XII 1863. замењивао Ђорђа Радића (в) на дужности секретара Друштва; од 28. V 1864. до 17.  XI 1865. привремено је обављао дужност актуара ДСНП. Извесно време је ту дужност вршио и у МС. Бавио се новинарством и публицистиком, сарађивао је у „Србском дневнику“ и „Вили“ и уређивао „Недељни лист“ (НСад, 1867). Као публицисту интересовала су га крупна политичка питања иако лично у политичком животу свога времена и своје средине није значио ништа; ипак, његова расправа о Србима и источном питању штампана је на немачком језику у средишту Лужичких Срба, Будишину (Bautzen) исте г. када се појавила и на српском у Бгду (1865). Бавио се, такође са мало успеха, филологијом и лексикографијом: скупљао је мање познате речи и у рукопису му је остао Речник српскога језика. Б. је као деловођа помагао секретару (актуару) ДСНП у обављању административних послова, правио изводе из записника, водио бригу да се седничке одлуке и закључци изврше и на седницама замењивао секретара у вођењу записника. Имао је чудан, ружан и тешко читљив рукопис, а ни уредност му није била баш јака страна. Зачудо, он се још и крајем шездесетих служио правописом који је претежно био превуковски.

БИБЛ: Црква и држава, НСад 1861; Orient. Occident und Panslavismus НСад 1865; Срби и источно питан(!!!старословенско ЈАТ!!!), Бгд 1865; Мысли о садашњем положаю и будућности народа србског, НСад 1866;  О єзику и правопису србском, НСад 1867.

ЛИТ: Ђ. Даничић, Јован Београдац Речник, речи од слова П, ЛМС, 1866, књ. 111, с. 350-351; Ј. Бошковић, Јован Београдац Речник, речи од слова П, ЛМС, 1866, књ. 111, с. 351-367; Ј. Новић Оточанин, Јован Београдац О језику и правопису србском, ЛМС, 1867-1869, књ. 112, с. 494; А-м, Јован Београдац, Наше доба, 1882, бр. 26, с. 2; А-м, Јован Београдац, Јавор, 1889, с. 271-272 (некролог); В. Стајић, Привреда Новог Сада 1748-1880, НСад 1941, с. 365-366.

Л. Д.