БЕЉАНСКИ Дамјанка

БЕЉАНСКИ Дамјанка – глумац-волонтер (Турија, 12. VIII 1918 – ?). Пре рата и пре свог доласка у ВНП у НСад, сарађивала је са Аматерским позориштем у Турији, а такође је била врло кратко време у ангажману у НП у Сарајеву, као и у неким путујућим позоришним дружинама (Животићева, Милошевићева). У ВНП у НСаду ангажована је од јануара 1945. и у њему остала до јануара 1946. Затим је била члан позоришта у Титовом Ужицу, Краљеву и у Позоришту младих у НСаду. После удаје иселила се у Торонто (Канада).

УЛОГЕ: Донче (Зона Замфирова).

Ст. Ј. Д.