БЕЉАНСКИ Боривој

БЕЉАНСКИ Боривој – шеф браварско-оружарске радионице, висококвалификовани радник (Турија, 15. II 1926 – Турија, 9. XII 1993). Пре рата је радио као бравар на једном газдинству у Србобрану, а за време окупације одведен је на присилан рад у Немачку. У СНП  је ступио 1. I 1950. и у њему остао до пензионисања, 30. IV 1985. Б. се током свог рада посебно оспособио за израду историјског оружја. Остваривао је успешну сарадњу са ауторима представа, а такође учествовао и у раду разних аматерских позоришта у Војводини. Биран је у многа самоуправна тела СНП: Управни одбор СНП, Стручно веће Техничке службе СНП и Централни позоришни савет СНП. Највише признање СНП-а, медаљу „Јован Ђорђевић“ (бронзану) добио је 1983. Супруга Даница Бељански (в) радила је у женској кројачници СНП.

ЛИТ: Ж. Б(ајић), Пут у позориште, Позориште, НСад, 1984, бр. 5-6, с. 16.

Р. Б.