БЕЉАНСКИ Даница

БЕЉАНСКИ Даница – кројачица, висококвалификована радница (Турија, 16. VII 1928 – Нови Сад, 8. VI 1997). Завршила је три разреда занатске школе и 1945. положила помоћнички испит за женску кројачицу. Као кројачица радила је код једног приватног мајстора у Турији до јула 1946. У СНП је ступила 16. X 1947. и у њему остала до пензионисања, 31. X 1981. Комисија за превођење у виша стручна звања у СНП унапредила ју је 1962. у висококвалификованог радника. Остваривала је лепу сарадњу са костимографима. Супруг Боривој Бељански (в) био је шеф оружарско-браварске радионице СНП.

Р. Б.