БЕЉАНСКИ-ЈОЦИЋ-РУСОВ Анкица

БЕЉАНСКИ-ЈОЦИЋ-РУСОВ Анкица – чланица оперског хора (Турија, 11. IV 1923 – Нови Сад, 1. XI 2004). Завршила је средњу музичку школу у НСаду 1961. У СНП је била ангажована од 30. IX 1947. до пензионисања, 31. X 1983, и истицала се изразитом дисциплиновашћу и посвећеношћу послу. Била је прва супруга Ранка Бељанског (в).

В. П.