БАН Александар (уметничко име Славан)

БАН Александар (уметничко име Славан) – драмски глумац (Загреб, 1847 – Загреб, 11. I 1884). У петнаестој г. је почео као статист у загребачком казалишту, а од 1864. добијао је и значајније улоге у драмама и оперетама. Био је ученик Ј. Фрајденрајха (в), а певању га је учио сестрин вереник Ватрослав Лисински. Тумачио је најпре улоге младих љубавника, а затим и сложеније карактерне улоге. Умро је поремећеног ума, као и брат му Фрањо, такође глумац. Његову шаљиву игру у једном чину Ко је господар у кући, у преради Милана-Милка Костића, СНП је извело 6. II 1864. у НСаду.

В. В.