ЧОВЕК СНУЈЕ

ЧОВЕК СНУЈЕ – позоришни комад из сеоског живота. Написао: Славко Д. Татић.

Праизвођење у ДНП 4. XI 1942. у Панчеву. – Рд. Д. Кранчевић, сц. В. Ребезов; М. Јелић (Марко), Р. Кранчевић (Перса), В. Милин (Станко), В. Милојевић (Миленко), Н. Митић (Мита), А. Мајценовић (Милева), К. Игњатовић (Софија), М. Николић (Јова), М. Козомора (Мирјана), М. Мирковић (Аца), И. Душановић (Јеца), Ђ. Драгић (Кафеџија), Р. Шобота (Момак), З. Деспотовић (Девојка). – Изведено 4 пута.

А. В.