ЧОВЕК ПОД МОСТОМ (Ember a hid alatt)

ЧОВЕК ПОД МОСТОМ (Ember a hid alatt) – комад у 3 чина (6 слика). Написао: Ото Индиг. Прво извођење у Будимпешти, 1933.

Прво извођење у нашој земљи у НПДб 11. V 1937. у Суботици. Превео: Жарко Васиљевић. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Д. Билуш (Др Андрија Визнер), Г. Николић (Скитница), М. Аврамовић (Др Шолтес), Р. Ферари (Г-ђа Шолтес), С. Косова (Агнеса), Б. Јовановић (Ђорђе), С. Савић (Мандл), О. Стојадиновићева (Маријана), Ц. Јакелић (Павле), М. Петровићева (Беби), С. Бурја (Барон Тал), И. Јовановићка (Бароница Тал), В. Савић (Турнер), П. Милосављевић (Др Халендер), М. Мирковић (Др Ирнинг), З. Тодоровићка (Собарица), Р. Петровићева (Домарка).

Обновљено као премијера у НПДбС 9. XI 1937. у НСаду. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Ј. Петровић (Др Андрија Визнер), С. Бурја (Скитница), Љ. Филиповић (Др Шолтес), Р. Кранчевићка (Г-ђа  Шолтес), Д. Прегарц-Стиплошек (Агнеса), М. Миљуш (Ђорђе), В. Зељковић (Мандл), М. Перенчевићева (Маријана), Ц. Јакелић (Павле), М. Петровићева (Беби), И. Јовановићка (Бароница Тал), С. Миљковић (Барон Тал), С. Савић (Турнер), М. Стојадиновић (Др Холендер), Н. Гашић (Др Ирнинг), М. Јашекова (Собарица). – Изведено укупно око 10 пута.

БИБЛ: О. Индиг, Човек под мостом, прев. Жарко Васиљевић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 288.

ЛИТ: А-м, „Човек под мостом“ од Индига, Нови Сад, 1937, бр. 42, с. 4; А-м, Вечерашња премијера О. Индига: „Човек под мостом“, Дан, 1937, бр. 253, с. 4; А-м, Почетком новембра почела је позоришна сесона у Новом Саду, Наш живот, 1937, бр. 13, с. 9.

В. В.