ОРФ Карл (Carl Orff)

ОРФ Карл (Carl Orff) – немачки композитор и диригент (Минхен, 10. VII 1895 – Минхен, 29. III 1982). Студирао је на Музичкој академији у Минхену, а затим радио као диригент у Минхену, Манхајму и Дармштату. Од 1919. делује у Минхену као композитор и педагог. У овом граду је заједно са Доротеом Гинтер 1924. основао школу за гимнастику, музику и плес. У настојању да код деце развије жељу за музицирањем служио се посебним дечјим инструментаријем (тзв. Орфов инструментариј). Творац је широко прихваћеног система музичког васпитања који се делимично примењује и изучава и код нас. Као композитор у почетку се огледао у најразличитијим жанровима вокалне и инструменталне музике, али је пун успех постигао тек у театру. Написао је преко 13 репертоарских сценских дела и већи број разних вокалних и инструменталних композиција од којих се важнијима сматрају: трилогија сценских кантата Тријумфи (Carmina burana, Catuli carmina, Тријумф Афродите) и опере Мудра девојка (Die Kluge) и Месец. До сопственог израза дошао је 1957. у сценској кантати Carmina burana (Буранске песме), писаној на основу профаних средњовековних текстова нађених у манастиру по којем је добила име. За исходиште својих дела О. не узима савремени живот и његову сложену проблематику, него налази побуде у тематици антике и симболичној легендарности средњег века. Користећи се новим односом између речи, покрета и музике, он се у свом језгровитом изразу подједнако ослања на народну музику и грегоријанско певање. У СНП су на репертоару била два О. дела: сценска кантата Кармина бурана и опера Мудра девојка.

М. Х.