ОРДОНО МОРИС (Maurice Ordonneau)

ОРДОНО Морис (Maurice Ordonneau) – француски драмски писац (Сент, 18. VI 1854 – Париз, 15. XI 1916). Завршио је лицеј у Версају и права у Паризу. Новинарством се почео бавити још као студент (водио је судску хронику). Као студент се определио и за позориште – први комад, који је доживео преко сто извођења, приказан му је као осамнаестогодишњаку. Написао је преко шездесет оперета, водвиља, ревија, комедија, комедија-буфа, комичних опера, комедија-водвиља, комедија-оперета. Већина ових комада доживела је стотинак извођења, а неке међу њима и више стотина. Имао је велик број сарадника – Е. Хам, Дезорм, В. Бернар, Гранже, Лорансен, Фрагонар, Бирани, Околовиц, Жермоаз, И. Рејмон, Е. Андре, А. Валабрег, А. Керул, Енкен, Коњијар, Грене-Данкур, Силван, Бесије, Лиора. За француску позорницу је адаптирао доста енглеских текстова, међу њима и Ниобу Х. и Е. Полтона и Карлову тетку Брандон-Томаса, који су приказани и у СНП (први 1896, други 1898). Неки од његових комада, као што су Диран и Диран (Durand et Durand, 1887), написан у заједници са А. Валабрегом, Булинарови (Les Boulinards, 1890), написан са Валабрегом и А. Керулом, Лутка (La Poupée, 1896) и Годенове кћери (Les petites Godin, 1884) играни су без прекида преко двесто пута. Сви ови комади приказани су и у СНП: први 1891, други 1896, трећи 1910. и четврти 1922.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 10, с. 2; Ј. Хр(аниловић), Диран и Диран“, шала у три чина, написали А. Валабрег и Ордоно, превео Г., Јавор, 1892, бр. 6, с. 90-91; М. Д., „Диран и Диран“ од Велбрека и Ордоноа, шала у три чина; са француског превео Г., Весник, Панчево 1895, бр. 2, с. 2; Ј. Хр(аниловић), Булинарови, Позориште, НСад 1896, бр. 10, с. 38-39; Ј. Хр(аниловић), „Булинарови“, комедија-водвиљ у три чина, написали Морис Ордоно, Албен Валабрег и Анри Керул, Браник, 1896, бр. 12, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац 1896, бр. 51, с. 1; А-м, У суботу, 5. априла приказана је шаљива игра „Диран и Диран“, Слога, Сомбор 1908, бр. 15, с. 10; А-м, „Лутка“, Браник, 1913, бр. 196, с. 2; Зд., „Диран и Диран“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1922, бр. 101, с. 1; Хр., „Годенове кћери“, Јединство, 1. X 1922; А-м, „Годенове кћери“, Застава, 22. II 1923.

С. А. Ј.