ОПТИМИСТИЧНА ТРАГЕДИЈА (Оптимистическая трагедия)

ОПТИМИСТИЧНА ТРАГЕДИЈА (Оптимистическая трагедия) – драма у 3 чина. Написао: Всеволод Витаљевич Вишњевски. Прво извођење у Руском театру у Кијеву, 20. X 1933, у нашој земљи 6. XI 1957. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 9. XI 1957. у НСаду. Превела: Милица Николић. – Рд.

Д. Ђурковић, пом. рд. В. Матић, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић, муз. сарадник Д. Стулар; С. Душановић (Први старешина), В. Матић (Други старешина), Б. Бошковић (Вожонен), Н. Митић (Рошави), Ђ. Јелисић (Алексеј), И. Хајтл (Вођ групе анархиста), М. Бањац (Жена), В. Животић (Командир брода), Р. Којадиновић (Промукли), Ф. Живни (Боцман), И. Душановићка (Старица), М. Тошић (Високи морнар), Љ. Ковачевић (Стари морнар), В. Љубичић (Први официр), Д. Милосављевић Гула (Други официр), С. Шалајић (Старешина појачања анархиста), Драгиша Шокица (Одешанин), В. Милин (Официр противничке армије), Б. Ковач (Свештеник). – Изведено 5 пута, глед. 1600.

М. М.