ОПШТИ ИНТЕРЕС (Interesul general)

ОПШТИ ИНТЕРЕС (Interesul general) – комедија. Написао: Аурел Баранга. Прво извођење у Букурешту, 1971.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 18. V 1975. у НСаду. Превео: Јулијан Бугариу. – Рд. В. Животић, сц. С. Максимовић, к. Ј. Петровић; В. Животић (Тома Хрисаниде), Т. Јовановић (Јон Карапетраке), С. Јосић (Лучија Хрисаниде), А. Ђорђевић (Кукумен Јон), Драгиша Шокица (Рибица Василе), Т. Плескоњић (Аминеску Жан), С. Ђорђевић (Сочивица Гоку), Д. Куцуловић (Танци). – Изведено 16 пута, глед. 3541.

БИБЛ: Аурел Баранга, Општи интерес, прев. с румунског Јулијан Бугариу, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1926.

ЛИТ: А-м, Припремају се две представе, Дневник, 11. I 1975, А-м, Премијера „Општег интереса“ на „Бен Акиби“, Дневник, 17. V 1975;  Д. Николић, Представа по мери публике, Дневник, 17. V 1975; М. Кујунџић, Баласт није одбачен, Дневник, 20. V 1975; Б. Петровић, „Општи интерес“ без интереса, Борба, 29. V 1975; Л. Геролд, Magán ügyből közügy. Aurel Baranga a Ben Akiba színpadán, Magyar Szó, 1. VI 1975.

Ј. М.