ЧЕТИРИ ПИСМЕНА (U. A. W. G. / Um Antwort wird gebeten / oder die Einladungskarte)

ЧЕТИРИ ПИСМЕНА (U. A. W. G. / Um Antwort wird gebeten / oder die Einladungskarte) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Аугуст фон Коцебу. Прво извођење у Бечу, 6. XI 1817.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 17. V 1862. у НСаду. Посрбио: Ђорђе Поповић-Даничар. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Д. Ружић (Јурист), Н. Зорић (Доктор), Д. Коларовић (Ђурђевић). – Изведено 18 пута.

БИБЛ: Аугуст фон Коцебу, U. A. w. g., у збирци „Бутурица игроказах илирскога казалишта из немачкога преведених“, прев. Д. Галац, Згб 1843.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Даница, 1862, бр. 15, с. 250; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад, 1. VII 1862. г. „Четири писмена“, Даница, 1862, бр. 19, с. 315; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад, 7. I 1865. г. „Четири писмена“, Даница, 1863, бр. 3, с. 46.

В. В.