ЧЕТИРИ МИЛИОНА РУБАЉА

ЧЕТИРИ МИЛИОНА РУБАЉА – шаљива игра у 3 чина, с певањем. Написао: Стеван Ј. Јефтић. Музика: Даворин Јенко. Прво извођење 14. II 1885. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 6. IV 1886. у НСаду. – А. Милојевић (Јефта Бакаловић), Д. Ружићка (Стана), Л. Хаџићева (Смиљана), П. Добриновић (Газда Таса), Ј. Добриновићка (Перса), М. Марковић (Глиша), С. Ђурђевић (Милан Димитријевић), Н. Петровић (Кузман), В. Миљковић (Влајко), В. Димитријевић (Ћира), Д. Бандобранска (Сока), К. Васиљевић (Стари сват), С. Кестерчанек (Први сељак), М. Стојчевић (Други сељак), С. Лазић (Трећи сељак), З. Милојевићка (Прва сељанка), М. Максимовићева (Друга сељанка), С. Бркићева (Трећа сељанка), Д. Николићева (Четврта сељанка). – Изведено 5 пута.

БИБЛ: Стеван Ј. Јефтић, Четири милиона рубаља, Бгд 1887.

ЛИТ: М. С(ави)ћ, „Четири милиона рубаља“, шаљива игра у три чина, с певањем, написао Стеван Ј. Јефтић, Браник, 1886, бр. 46, с. 3; А-м, Представа из народног живота, Наше доба, НСад, 1886, бр. 47, с. 3; А-м, (Српско народно позориште), Стражилово, 1886, бр. 15, с. 513-514; Ненад, Српско народно позориште, Застава, 1888, бр. 164, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 13, с. 3.

В. В.