ОЛАХ Густав (Gusztáv Oláh)

ОЛАХ Густав (Gusztáv Oláh) – мађарски редитељ и либретиста (Будимпешта, 20. VIII 1901 – Минхен, 19. XII 1956). На Музичкој академији у Будимпешти дипломирао је 1921. и одмах је ангажован у Опери Националног театра, где је показао највише интересовања за модерну оперу. Гостовао је у Шведској, Русији и Немачкој, а био је редован учесник оперског фестивала у Сегедину. Изненадна смрт га је стигла када је у Минхену постављао Хованшчину. Заједно са Калманом Надаждијем написао је нови либрето за оперу Ференца Еркела Банк Бан, која је у СНП изведена 1975.

В. В.