ОЛАХ Јулије/Ђула (Gyula Olah)

ОЛАХ Јулије/Ђула (Gyula Olah) – солист Оркестра СНП, виолончелист (Решица, Румунија, 9. IV 1901 – ?). Породица се доселила у НСад кад је био двомесечно новорођенче. Отац Јован такође је био музичар па је уз њега почео да наступа још као петнаестогодишњак. Похађао је основну школу (шест разреда) и Музичку школу „Станковић“. У међуратном периоду радио је у разним местима наше земље као кафански, војни и салонски музичар. За време окупације свирао је у Новосадској филхармонији (као изразито примеран члан – на прослави њене 25. годишњице похваљен је и новчано награђен). Г. 1943. дипломирао је на Музичком конзерваторијуму у НСаду, а члан Оркестра СНП постао је још пре конституисања Опере, 15. XII 1945, и у њему, као солист и вођа деонице виолончела, остао до пензионисања, 30. IV 1959. Од 1953. био је члан Удружења музичара симфонијских и оперских оркестара Србије.

В. В.