ОДЕ ВОЗ

ОДЕ ВОЗ – весела игра у 3 чина. Написао: Душан Ђ. Мишић.

Прaизвођење у ДНП 25. XI 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. В. Ребезов; С. Савић (Мика), А. Мајценовић (Зорка), К. Игњатовић (Вера), Р. Петровић (Дара), Т. Јеремић (Цаја), В. Милин (Јоца), М. Јелић (Љуба), М. Симић (Паја), М. Јаснић (Влада), В. Фазловска (Јула), М. Мирковић (Путник), Н. Митић (Инвалид), Р. Гојкић (Трговачки агент), М. Николић (Веља), М. Гојкић (Милева), Б. Душановић (Предраг), Р. Гојкић (Ненад). – Изведено 12 пута.

А. В.