ОДАК Крсто

ОДАК Крсто – композитор (Сивери, крај Дрниша, 20. III 1888 – Загреб, 4. XI 1965). Музику је учио најпре у Сињу и Шибенику, а касније на Конзерваторијуму у Минхену и на Мајсторској школи у Прагу код проф. В. Новака. Од 1922. до 1961. био је професор Музичке академије у Згбу. У свом композиторском деловању дотакао се свих музичких подручја. Пристајући уз нов музички правац, настојао је да своја дела прожме фолклорним обележјем. Понекад је тражио и друге путеве, особито оне на које га је упућивао његов веома развијени смисао за полифонију. Музика му је у границама тоналности, укључив и занимљиво кретање у оквирима старих тоналитета, али улази и у подручје атоналности кад то затражи емотивност експресије. Написао је три опере од којих је најуспешнија Дорица плеше. Ово дело је значајно у историји југословенске опере нарочито због тога што је О. њиме допринео да се шири слојеви посетилаца упознају са изворним лепотама међумурског музичког фолклора. Остала важнија дела су му: Прва пасакаља, три псалма, III гудачки квартет, Симфонија Јадрана, Мадригал и др. Његова уметничка заоставштина у целини садржи више од 80 нумерисаних и неколико ненумерисаних опуса. У СНП је на репертоару била његова опера Дорица плеше (1956).

М. Х.