ОБРАДОВИЋ Коста

ОБРАДОВИЋ Коста – помоћник управника СНП (Идвор, Банат, 12. XII 1909 – ?). Завршио је трговачку академију. Помоћник управника СНП био је од 1. IX 1952. до 1. III 1954, дакле у време управниковања Олге Перић-Арсенијевић-Стокановић (в) и потом Душана Поповића (в).