ОБИЧАН ЧОВЕК

ОБИЧАН ЧОВЕК – шала у 3 чина. Написао: Бранислав Нушић. Прво извођење 23. V 1900. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 22. II 1901. у Панчеву. Подела узета са плаката представе одржане 30. X 1901. у НСаду. – Рд. М. Хаџи-Динић; М. Николић (Арса), Д. Васиљевићка (Марија), А. Стојановић (Душан), М. Радошевићева (Зорка), М. Хаџи-Динић (Вићентије), М. Тодосићка (Софија), Д. Спасић (Жарко), П. Добриновић (Јованче), Д. Николићка (Перса), Е. Слука (Никола). – Изведено око 30 пута.

Премијера у СНП 8. III 1910. у Сомбору. – Рд. К. Васиљевић; Р. Спиридоновић (Арса), Д. Васиљевићка (Марија), К. Васиљевић (Душан), Р. Кранчевићка (Зорка), Ј. Антонијевић (Вићентије), М. Тодосићка (Софија), М. Матејић (Жарко), П. Добриновић (Јованче), Д. Николићка (Перса), Б. Савић (Никола). – Изведено 11 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 4. II 1919. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Милутиновић, Р. Кранчевићка, М. Хаџи-Динић, Д. Матејићка, Д. Спасић. – Изведено 10 пута.

Прво извођење у ДНП 2. XII 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. В. Ребезов; М. Јелић (Арса Милићевић), Р. Кранчевићка (Марија), Р. Гојкић (Душан), М. Козомара (Зорка), М. Аврамовић (Вићентије Петровић), В. Фазловска (Софија Дамјановић), М. Симић (Жарко Дамјановић), С. Савић (Јованча Мицић), В. Јелић (Перса), В. Милојевић (Никола). – Изведено 7 пута.

БИБЛ: Бранислав Ђ. Нушић, Обичан човек, Бгд 1900.

ЛИТ: А-м, „Обичан човек“, шала у 3 чина од Бранислава Нушића, Браник, 1901, бр. 134, с. 3; М. С(ави)ћ, Обичан човек, Позориште, НСад 1901, бр. 15, с. 114-115; Ј., Нушићев „Обичан човек“, Народност, Земун 1903, бр. 13, с. 3; А-м, У среду, 22. марта, по подне приказана је шала „Обичан човек“, Слога, Сомбор 1906, бр. 13, с. 3; А-м, „Обичан човек“, Застава, 1919, бр. 17, с. 3.

В. В.