ОБЕР Данијел-Франсоа-Еспри (Daniel-François-Esprit Auber)

ОБЕР Данијел-Франсоа-Еспри (Daniel-François-Esprit Auber) – француски композитор (Кан, 29. I 1782 – Париз, 12. V 1871). Компоновањем се почео бавити као аматер. Тек после тридесете г. живота потпуно се посветио музици. Музику је учио код Л. Керубинија. Сем краћег боравка у Лондону цео свој живот провео је у Паризу. Од 1842. до смрти био је директор париског Конзерваторијума. За време свог дугог живота написао је око 50 оперских дела која су суверено владала француским оперским позорницама. Његов стални сарадник био је познати драматичар и либретиста Е. Скриб, који му је написао текстове за све опере. У његовим операма се на посебан начин огледају збивања у социјалном и политичком животу Француске, као и менталитет француског грађанског друштва. Својим најбољим делом, опером Нема из Портичија (La Muette de Portici, 1828), дао је прву велику историјску оперу која је ускоро као нова оперска врста завладала француским музичким позориштем. У периоду између 1811. и 1869. компоновао је највећи број својих комичних опера, али нису све биле на истом уметничком нивоу. Највећи успех на том пољу је свакако опера Фра Дијаволо (1830). Најбоље особине његовог стила су: шармантност мелодије, луцидност оркестрације, живи ритмови, прегнантна карактеризација ликова, духовитост, јасноћа и ведрина. Његови мотиви су лаки и приступачни и остају у памћењу без напора. То је свакако разлог популарности и успеха његових дела. Иако се својим стваралаштвом показао као легитимни следбеник Боалђеа, Херолда и Адама, он је за њима заостајао у структури дела, која су без снажнијих осећаја и широких потеза. Сем споменутих, у важнија остварења се убрајају још и опере Зидар и Бронзани коњ. На сцени СНП изведена је његова комична опера Фра Дијаволо (1962).

М. Х.