МАРКОВИЋ Јован

МАРКОВИЋ Јован – преводилац. Његов превод либрета дечје опере Прождрљивко Балажа Пала (на музику Ернеа Кираља) изведен је у СНП 1985.