ЧЕРКЕЗ Богданка

ЧЕРКЕЗ Богданка – правни референт (Нови Сад, 29. IV 1941 –). Завршила је Правни факултет у НСаду. У СНП је радила од 17. IX 1970. до 15. II 1971. и поново од 16. XI 1971. до 28. II 1974, када је прешла у Извршно веће САП Војводине.

Р. Б.