ЧЕРГАШКИ ЖИВОТ (Vie de bohème)

ЧЕРГАШКИ ЖИВОТ (Vie de bohème) – комедија у 5 чинова. Написали: Анри Мирже и Теодор Баријер. Прво извођење у Паризу, 12. XI 1849, у нашој земљи 6. X 1901. у НП у Бгду.

Прво извођење у НП у НСаду 4. III 1919. Превео: (највероватније) Никола Андрић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – К. Васиљевић (Родолфо), М. Хаџи-Динић (Шонар), Д. Кранчевић (Марсел), Д. Спасић (Дирилден), С. Ленска (Мизета), М. Хаџићева (Мими), М. Бошњаковићева (Фемија), П. Рајичићка (Г-ђа де Рувр). – Изведено 5 пута.

ЛИТ: А-м, „Чергашки живот“, Застава, 1919, бр. 44, с. 3.

В. В.