МУЖ НА СЕЛУ (Le Mari à la campagne)

МУЖ НА СЕЛУ (Le Mari à la campagne) – шаљива игра у 3 чина. Написали: Жан-Франсоа Бајар и Жил де Ваји. Прво извођење у Паризу, 1844, у нашој земљи 11. IX 1871. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 7. III 1875.  у НСаду. Са немачког Торенбарговог превода превела: Персида Пинтеровић. – Ј. Маринковићка (Егбертовица), И. Сајевићка (Урзула), Д. Ружић (Фердинанд), Л. Хаџићева (Паулина), А. Сајевић (Полињи), Д. Ружићка (Нохановица), А. Лукић (Едмунд), В. Марковић (Мартен), Љ. Зорићева (Јустина), Ј. Божовић (Фридрих), С. Бунић (Слуга).

Премијера у СНП 1/13. V 1879. у Старом Бечеју. –  Ј. Поповићева (Егбертовица), М. Рајковићка (Урзула), Д. Ружић (Фердинанд), Л. Хаџићева (Паулина), С. Рајковић (Полињи), Д. Ружићка (Нохановица), А. Лукић (Едмунд), В. Марковић (Мартен), Б. Хаџићева (Јустина), П. Ћирић (Фридрих), Р. Поповић (Слуга).

Премијера у СНП 21. II 1884. у НСаду. – Ј. Добриновићка (Егбертовица), М. Рајковићка (Урзула), Д. Ружић (Фердинанд), Л. Хаџићева (Паулина), М. К. Димитријевић (Полињи), Д. Ружићка (Нохановица), М. Барбарић (Едмунд), М. Суботић (Мартен), Л. Петровићева (Јустина), Б. Рашић (Фридрих), И. Станојевић (Слуга). – Од 1875. до 1885. изведено 6 пута.

ЛИТ: ?, Муж на селу, Позориште, НСад, 1875, бр. 25, с. 99; Ъ, Муж на селу, Српско коло, НСад, 1884, бр. 15, с. 3; М. С(ави)ћ, Муж на селу, Позориште, НСад, 1884, бр. 21, с. 82; С., Муж на селу, Јавор, 1884, бр. 10, с. 315-318; Д. Д(има), Рума, 30. VII: „Муж на селу“, Застава, 1885, бр. 127, с. 2.

Л. Д.