МУЖ НА ЛУТРИЈУ

МУЖ НА ЛУТРИЈУ – весела игра у 3 чина. Написала: Рида Џонсон-Јанг. Прво извођење у нашој земљи 23. IV 1915. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у НП у НСаду 18. XII 1924. Превео: Исо Великановић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Рд. Б. Цветковић; Б. Цветковић, Д. Васиљевићка, Д. Матејићка, Ј. Кучера, К. Виловчевица, В. Јовановићка, Стеван Јовановић, К. Васиљевић. – Изведено 7 пута.

ЛИТ: А-м, A kisorsolt férj, Délbácska, 20. XII 1924; Кр., „Муж на лутрију“, Застава, 21. XII 1924.

В. В.