МУЗИЧКИ ПАЈАЦИ (Zenebohócok)

МУЗИЧКИ ПАЈАЦИ (Zenebohócok) – комедија у 3 чина. Написао: Лајош Зилахи. Прво извођење у Будимпешти, 1925.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 16. X 1953. у НСаду. Превела: Маја Димитријевић. – Рд. Б. Ханауска, сц. С. Максимовић, к. С. Церај-Церић, избор, монтажа и вођство музике И. М. Кох; Стојан Јовановић (Анђал), И. Душановић (Анђелка) Е. Бортолаци (Фружина), Ђ. Јелисић (Мадар), Д. Јакшић (Пехељ), Љ. Раваси (Борбала), Ф. Живни (Блекнер), М. Радосављевић (Госпођица), Д. Колесар (Први инспицијент), Драгиша Шокица (Други инспицијент), О. Адам (Елвира), С. Насић (Халбен), М. Томић (Слуга). – Изведено 8 пута, глед. 2724.

ЛИТ: Ј. Путник, Зилахијеви Музички пајаци у СНП, НС, 1953, бр. 67, с. 3.

М. М.