МУШКИ МЕТОД И ЖЕНСКА МАЈСТОРИЈА (Férjelv és nőcsel)

МУШКИ МЕТОД И ЖЕНСКА МАЈСТОРИЈА (Férjelv és nőcsel) – шаљива игра у 1 радњи. Написао: Лајош Кевер. Прво извођење у Пешти, 10. X 1857.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 23. VII 1861. у НСаду (заједно са једночинком Пријатељи). Посрбио Ђ. Вукићевић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Рд. Ј. Ђорђевић; Д. Поповићева (Јелица), Д. Ружић (Учитељ), Љ. Поповићева (Нотарошевица). – Изведено 23 пута.

Премијера у СНП 20. XII 1973. у НСаду. – Рд. А. Хаџић; Н. Недељковић (Савкић), Ј. Маринковићка (Амалија), Д. Ружић (Завишић), Д. Ружићка (Јелица), Б. Хаџићева (Ленка), Ђ. Соколовић (Станко). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, У недељу 23. јулија: „Мушки метод и женска мајсторија“, весела игра у једној радњи, Србски дневник, 1861, бр. 66, с. 4; А-м, Вршац, 24. V 1863: „Мушки метод и женска мајсторија“, Даница, 1963, бр. 3, с. 366.

М. М.