МРКОЈЕВИЋ Бранко

МРКОЈЕВИЋ Бранко – глумац. Гостовао је у СНП као Максим Црнојевић у истоименом комаду Л. Костића, као Максим Одијо у Роману сиромашног младића и као Едгар у Краљу Лиру. Одмах затим, у сезони 1901/1902, био је неколико месеци члан СНП.